บำบัดทุกข์บำรุงสุขทั่วแผ่นดินไทย

เผยแพร่เมื่อ 31 ตุลาคม 2561

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจวิดีโอ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกวิดีโอ

mirror6

ผู้ติดตาม 1 คน

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามรายการ

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระองค์ตั้งพระราชหฤทัย ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ รัฐบาลได้ดำเนินการตามพระราชประสงค์

image-1

เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ ได้เริ่มเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ภาคกลาง อันได้แก่นครปฐม สุพรรณบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี และนครนายก ตลอดทุกเส้นทางจะมีประชาชนมาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่น ด้วยเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์และพระบรมราชินี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมเยียนอย่างเป็นทางการ ทั้งสองพระองค์มีพระราชปฏิสันถารสอบถามทุกข์สุขชาวบ้านอย่างใกล้ชิด เป็นกันเอง นอกจากนี้ยังทรงใช้เป็นโอกาสในการประกอบพระราชกรณียกิจ และทรงเก็บข้อมูลพื้นฐาน ตลอดจนปัญหาต่างๆ เพื่อทรงใช้ศึกษาก่อนจะพระราชทานแนวทางในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรในเวลาต่อมา

วันที่ ๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีไปในภาคอีสาน ออกจากกรุงเทพฯ โดยขบวนรถไฟพระที่นั่ง จากนั้นทรงเดินทางต่อโดยรถยนต์พระที่นั่ง แม้เส้นทางคมนาคมจะยากลำบากไร้ความสะดวกสบาย หลายครั้งรถยนต์พระที่นั่งได้เสียระหว่างทางจนต้องหยุดซ่อม หรือเปลี่ยนคันใหม่ แต่ตลอดระยะเวลา ๑๘ วัน ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น เลย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์ ครบตามที่ตั้งพระราชหฤทัยไว้ เป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งสำคัญ ที่ทำให้ทรงรับรู้ถึงปัญหาของประชาชน อันนำมาซึ่งหนทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรของทั้งสองพระองค์ในเวลาต่อมา

image-2

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนักว่าการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่อาณาประชาราษฎร์ ต้องรับรู้ข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน จึงมีพระราชประสงค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนประชาชนในทุกภูมิภาค หลังเสด็จพระราชดำเนินภาคกลาง และภาคอีสาน วันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๐๑ ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยขบวนรถไฟพระที่นั่งออกจากกรุงเทพฯ แล้วเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปยังจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือ แม้เส้นทางคมนาคมจะทุรกันดารยากลำบาก บางครั้งต้องเสด็จพระราชดำเนินในเวลากลางคืน และใช้เวลามากกว่า ๑๐ ชั่วโมงแต่ก็มิได้ทรงย่อท้อ เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ และอุตรดิตถ์ พระราชทานกำลังใจ สอบถามทุกข์สุขของราษฎร ประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆ และเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของแต่ละจังหวัด รวมทั้งสิ้นเป็นเวลา ๑๘ วัน

หลังเสด็จพระราชดำเนินไปยังภาคอีสาน เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๑ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในภาคใต้เป็นลำดับต่อมา โดยในวันที่ ๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๐๒ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยขบวนรถไฟพระที่นั่งออกจากกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดชุมพร จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินด้วยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปยังจังหวัดระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสุราษฎร์ธานี นอกจากจะมีพระราชปฏิสันถาร-สอบถามทุกข์สุขของชาวบ้านอย่างใกล้ชิด ยังทรงใช้เป็นโอกาสเยือนสถานที่สำคัญของศาสนาอิสลาม สร้างความประทับใจให้แก่ชาวไทยมุสลิมทุกคนตลอดระยะเวลา ๒๐ วัน การเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้ง ๔ ภาค ไม่เพียงทำให้พระองค์ได้ทรงทราบถึงข้อเท็จจริงหลายประการแต่ยังทำให้ได้ทรงประจักษ์ว่าคนไทยจงรักภักดีต่อทั้งสองพระองค์มากเพียงใด

กด enter ที่แป้นพิมพ์หรือปุ่ม 'ส่ง' เพื่อส่งความคิดเห็น
0 / 120
ความคิดเห็น 0 รายการ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

กรุณาเลือกวิธีเข้าสู่ระบบ