กลั่นน้ำจากฟ้าลงมาเป็นฝน

เผยแพร่เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2561

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจวิดีโอ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกวิดีโอ

mirror6

ผู้ติดตาม 1 คน

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามรายการ

image-1

เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคอีสาน เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๘ ทรงพบว่าราษฎรประสบความทุกข์ยากจากความแห้งแล้ง ทรงสงสัยว่าเหตุใดเมฆที่อยู่บนท้องฟ้า จึงไม่กลั่นตัวลงมาเป็นฝน ทรงศึกษางานวิจัยการทำฝนเทียมที่ประสบความสำเร็จของชาติต่างๆ จากนั้นใช้พระบรมราชวินิจฉัยประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และได้พระราชทานแนวพระราชดำริตลอดจนข้อมูลต่างๆ ให้แก่ ม.ล.เดช สนิทวงศ์ ม.จ.จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และม.ร.ว.เทพฤทธิ์ เทวกุล นำไปศึกษาพัฒนาต่อจนเป็นผลสำเร็จ

image-2

เริ่มทดลองขึ้นบินทำฝนหลวงเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒ ในท้องฟ้าเหนือวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งให้ หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล เป็นผู้อำนวยการโครงการ และหัวหน้าคณะปฏิบัติการทดลองเป็นคนแรก โดยเริ่มจากทดลองหยอดก้อนน้ำแข็งแห้ง (dry ice หรือ solid carbon dioxide) ขนาดไม่เกิน ๑ ลูกบาศก์นิ้ว เข้าไปในยอดเมฆสูงไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ฟุต ที่ลอยกระจัดกระจายอยู่เหนือพื้นที่ทดลอง ในขณะนั้น ทำให้กลุ่มเมฆ ทดลองเหล่านั้น มีการเปลี่ยนแปลงทางฟิสิกส์ของเมฆอย่างเห็นได้ชัดเจนเกิดการกลั่นรวมตัวกันหนาแน่น และก่อยอดสูงขึ้นเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่ในเวลาอันรวดเร็วแล้วเคลื่อนตัวตามทิศทางลมพ้นไปจากสายตาไม่สามารถสังเกตได้ เนื่องจากยอดเขาบัง แต่จากการติดตามผล โดยการสำรวจทางภาคพื้นดิน และได้รับรายงานยืนยันด้วยวาจาจากราษฎรว่า เกิดฝนตกลงสู่พื้นที่ทดลองวนอุทยานเขาใหญ่ในที่สุด นับเป็นนิมิตหมายบ่งชี้ให้เห็นว่า การบังคับเมฆให้ เกิดฝนเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ พระราชดำริการทำฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เป็นการผนวกกรรมวิธีทำฝนเทียมหลายแบบเข้าด้วยกันได้เป็นตำราฝนหลวง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของสากล กลั่นน้ำจากฟ้าลงมาเป็นฝน เพื่อคนไทย และชาวโลกในปัจจุบัน

แหล่งข้อมูล : http://www.royalrain.go.th

กด enter ที่แป้นพิมพ์หรือปุ่ม 'ส่ง' เพื่อส่งความคิดเห็น
0 / 120
ความคิดเห็น 0 รายการ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

กรุณาเลือกวิธีเข้าสู่ระบบ