ไทยทำไทยใช้ กังหันน้ำชัยพัฒนา

เผยแพร่เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2561

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจวิดีโอ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกวิดีโอ

mirror6

ผู้ติดตาม 1 คน

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามรายการ

image-1

น้ำเสียเป็นหนึ่งในปัญหาน้ำของประเทศไทย โดยเฉพาะเมื่อชุมชนขยายตัวมากขึ้นกอปรกับการเติบโตของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงห่วงใยในปัญหาดังกล่าวมาก ทรงพบว่าการใช้ผักตบชวาเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าวได้ ต่อมาทรงศึกษา ค้นคว้า เพื่อประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศ โดยทรงได้แนวทางจาก "หลุก" อุปกรณ์วิดน้ำเข้านา ภูมิปัญญาของคนไทยแต่โบราณ มีพระราชดำริเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๑ ถึงรูปแบบวิธีการทำงานของเครื่องเติมอากาศนี้ ให้กรมชลประทานรับไปศึกษา และสร้างต้นแบบเป็นที่มาของกังหันน้ำชัยพัฒนา นำไปทดลองใช้ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และวัดบวรนิเวศวิหาร ต่อมาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พัฒนาจนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น มีคุณสมบัติถ่ายเทออกซิเจนได้สูงถึง ๑.๒ กิโลกรัมของออกซิเจนต่อแรงม้าต่อชั่วโมง ใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำในพื้นที่ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

"กังหันน้ำชัยพัฒนา" นับเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่ ๙ ของโลกที่ได้รับสิทธิบัตรและเป็นครั้งแรกที่ได้รับการจดทะเบียนและออกสิทธิบัตรถวายแด่พระมหากษัตริย์ด้วย จึงนับได้ว่า "สิทธิบัตรเครื่องกลเติมอากาศในพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นครั้งแรกของโลก"

image-2

หลักการทำงานของเครื่องกลเติมอากาศ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" แบบทุ่นลอย สามารถปรับตัวขึ้นลงได้ตามระดับขึ้นลงของน้ำ ส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่ โครงกังหันน้ำรูป ๑๒ เหลี่ยม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๐๐ เมตร มีซองตักน้ำขนาดบรรจุ ๑๑๐ ลิตร ติดตั้งโดยรอบ จำนวน ๖ ซอง เจาะรูซองน้ำพรุน เพื่อให้น้ำไหลกระจายใต้น้ำ สามารถผลักดันน้ำให้เคลื่อนที่ผสมผสานออกซิเจนเข้ากับน้ำในระดับความลึกใต้ผิวน้ำเป็นอย่างดีอีกด้วย จึงก่อให้เกิดกระบวนการทั้งการเติมอากาศ การกวนแบบผสมผสานและการทำให้เกิดการไหลของน้ำเสียไปตามทิศทางที่กำหนดโดยพร้อมกัน

แหล่งที่มา : http://www.tsdf.or.th (มูลนิธิมั่นพัฒนา)

กด enter ที่แป้นพิมพ์หรือปุ่ม 'ส่ง' เพื่อส่งความคิดเห็น
0 / 120
ความคิดเห็น 0 รายการ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

กรุณาเลือกวิธีเข้าสู่ระบบ