วันสารทเขมร

เผยแพร่เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2561

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจวิดีโอ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกวิดีโอ

mirror6

ผู้ติดตาม 1 คน

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามรายการ

สารทเขมร หรือ แซนโฎณตา เป็นประเพณีเซ่นไหว้ผีหรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วของชาวเขมรหรือชาวไทยเชื้อสายเขมร หรือคนส่วนใหญ่อาจจะเรียกว่า สารทเดือนสิบหรืออาจจะเรียกว่า เบ็ณฑ์ธม (วันสารทใหญ่) คำว่า “แซนโฎนตา” นั้นมาจากภาษาเขมรที่แปลได้ว่า การทำบุญหรืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว…

image-1

แซนโฎนตา จะตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำเดือน 10 ของทุกปี เพราะมีความเชื่อกันว่า ในเดือนนี้ตอนกลางคืนพระจันทร์จะอับแสงและมืดกว่าเดือนอื่นๆ จึงเชื่อกันว่าเป็นช่วงเวลาที่ยมบาลจะปลดปล่อยวิญญาณ ให้ขึ้นมาปะปนกับมนุษย์บนโลก เพื่อเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องและรอรับส่วนบุญ ทั้งจากญาติพี่น้องและบุคคลอื่น โดยผ่านพิธีกรรมและการทำบุญอุทิศไปให้ ชาวเขมรยังเชื่อว่า เมื่อถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 ประตูยมโลกจะเปิด เพื่อให้ผู้รับกรรมที่อยู่ในนรกได้เดินทางมาเยี่ยมญาติได้ ชาวเขมรจึงจัดทำอาหาร ขนม ข้าวต้ม ในตอนเย็นของวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 10 และพอรุ่งเช้าวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ก็จะนำอาหาร ขนม ข้าวต้ม ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลที่วัด เรียกว่า "วันเบ็ณฑ์ตูจ" โดยเชื่อว่าผีจะออกมาจากยมโลกได้ 15 วัน หลังจากนั้นต้องกลับไปรับกรรมในยมโลกตามเดิม จากวันเบ็ณฑ์ตูจนับไปอีก 15 วัน (นับจากวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 10) จะตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี คือ "วันเบ็ณฑ์ทม" ซึ่งเป็นวันที่ประกอบพิธีแซนโฎนตา

image-2

เครื่องเซ่นไหว้ที่ใช้ในพิธีมีทั้งอาหารและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับอุปกรณ์ก็อย่างเช่น เสื่อหวาย ที่นอนแบบพับ หมอน ผ้าขาว ผ้าไหม ผ้าโสร่ง อาภรณ์ต่าง ๆ พาน ธูป เทียน กรวย 5 ช่อ ที่ทำจากใบตองสดม้วนเป็นกรวย แล้วสอดด้วย ธูป และใบกรุย สำหรับการจัดกรวย 5 ช่อ มีความหมายคือ "ขันธ์ 5" หมายถึง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ในส่วนของอาหารคาวก็ได้แก่ สำรับกับข้าว 1 สำรับ เป็ดต้ม 1 ตัว ไก่ต้ม 1 ตัว หรืออานมีหัวหมู ตามแต่ฐานะและกับข้าวต่างๆ ในส่วนของขนมหวานนั้น ได้แก่ ขนมข้าวต้มห่อด้วยใบมะพร้าวอ่อน ขนมข้าวต้มหมู ข้าวต้มมัด ขนมเทียน ขนมใส่ไส้ กันกันเตรือม ขนมกันตางราง ขนมนางเล็ด ขนมไข่หงส์ ขนมข้าวเกรียบ ขนมข้าวพอง ฯลฯ ผลไม้ต่างๆ แต่ที่ขาดไม่ได้คือมะพร้าวอ่อนและกล้วยน้ำว้าสุก น้ำดื่ม เหล้า แล้วแต่ตามฐานะหรือตามสมควร เทียน 2 เล่ม จุดไว้อย่าให้ดับรวมถึงกระถางธูปและธูปไว้สำหรับจุดเวลาเซ่น และจะใช้ปักไว้ตามจานอาหารด้วย (ในการประกอบพิธีแซนโฎนตาแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่)

แหล่งข้อมูล : กระปุก , ศูนย์มานุษย์วิทยาสิรินธร

    ยังไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง

กด enter ที่แป้นพิมพ์หรือปุ่ม 'ส่ง' เพื่อส่งความคิดเห็น
0 / 120
ความคิดเห็น 0 รายการ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

    ยังไม่มีบทความที่เกี่ยวข้อง

กรุณาเลือกวิธีเข้าสู่ระบบ