ดนตรีคือความสุข

เผยแพร่เมื่อ 10 มกราคม 2562

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจวิดีโอ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกวิดีโอ

mirror6

ผู้ติดตาม 1 คน

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามรายการ

image-1

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สนพระราชหฤทัยในดนตรีมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ ทรงเริ่มเรียนดนตรีเมื่อพระชนมายุ ๑๓ พรรษา ขณะประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กับครูชาวอัลซาส โดยทรงเรียนวิชาดนตรี การเขียนโน้ตดนตรีคลาสสิก และการเป่าแซกโซโฟน ต่อมาสนพระราชหฤทัยในดนตรีแจ๊ส ทรงหัดเป่าแซกโซโฟน พร้อมกับแผ่นเสียงของนักดนตรีที่มีชื่อเสียง ทั้งต่อมายังทรงศึกษาเครื่องดนตรีประเภทอื่น เช่น คลาริเนต ทรัมเป็ต เปียโน และกีตาร์ และทรงใช้ในการพระราชนิพนธ์บทเพลง โดยได้ทรงพระราชนิพนธ์ “แสงเทียน” เป็นเพลงแรก เมื่อมีพระชนมพรรษา ๑๘ พรรษา และพระราชนิพนธ์ต่อเนื่องเรื่อยมา รวมทั้งสิ้น ๔๘ เพลง

ครั้งหนึ่งนักข่าวชาวอเมริกันได้กราบบังคมทูลถามว่าโปรดดนตรีประเภทใดมากที่สุด มีพระราชดำรัสตอบว่า “...ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของข้าพเจ้า จะเป็นแจ๊สหรือไม่แจ๊สก็ตามดนตรีล้วนอยู่ในตัวคนทุกคน เป็นส่วนที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคนเรา... เมื่อพูดถึงการเล่นดนตรี ก็ต่างกันอีก ถ้าข้าพเจ้าเล่นเพลงคลาสสิค และมีใครทำเสียงดังอย่างงี้ ก็เป็นการรบกวน เพราะว่าดนตรีคลาสสิค ต้องเล่นอย่างตั้งใจจริงจัง ข้าพเจ้าไม่ได้พักผ่อนเท่าไรนัก ต้องคอยระวังไม่ให้ผิดโน้ต และไม่ให้ใครมารบกวนข้าพเจ้า ถ้าหากว่าข้าพเจ้าต้องเล่นเพลงแจ๊สก็ดีกว่า เพราะว่าข้าพเจ้าเล่นทำนองได้ตามใจชอบ ตามที่รู้สึกในขณะนั้น ตามเเต่อารมณ์ และความนึกคิดของข้าพเจ้าจะพาไป ถ้าใครจะมาทำเสียงดังเวลานั้น ข้าพเจ้าก็ถือว่าเป็นเสียงประกอบ และถ้าข้าพเจ้าเล่นผิดโน้ต ก็เท่ากับว่าข้าพเจ้าแต่งทำนองนั้น ขึ้นเองในปัจจุบัน...”

image-2

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมนักดนตรีสมัครเล่นมารวมกันตั้งเป็นวงส่วนพระองค์ครั้งแรก ขณะที่ประทับ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ประกอบด้วยพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ที่ทรงคุ้นเคย พระราชทานชื่อว่า“วงลายคราม” โดยจะทรงฝึกซ้อมร่วมกับวง รวมทั้งการบรรเลงสดออกอากาศทางสถานีวิทยุ อ.ส. ต่อมาสมาชิกของวงลายคราม มีพระชันษามากขึ้น จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมนักดนตรีรุ่นหนุ่มมาเสริม เกิดเป็นวงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ขึ้น โดย อ.ส. ย่อมาจากพระที่นั่งอัมพรสถานเช่นเดียวกับสถานีวิทยุ อ.ส. ทั้งนี้พระองค์จะทรงร่วมบรรเลงกับสมาชิกของวง ออกอากาศกระจายเสียง ทางสถานีวิทยุ อ.ส. เป็นประจำทุกวันศุกร์ นอกจากนี้ยังทรงจัดรายการเอง ทรงเลือกแผ่นเสียงเอง บางครั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ฟังขอเพลง และทรงรับโทรศัพท์ด้วยพระองค์เองอีกด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงใช้ดนตรีเป็นหนึ่งในสิ่งสร้างความผูกพันกับนิสิต นักศึกษา และประชาชน ตลอดจนกระชับสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างประเทศ

ขอเชิญติดตามชมร้อยเรื่องเมืองไทย ชุด “เพลงของในหลวง” ได้ที่ https://mirror6.com/videos/kO0FLCIsa8Y

กด enter ที่แป้นพิมพ์หรือปุ่ม 'ส่ง' เพื่อส่งความคิดเห็น
0 / 120
ความคิดเห็น 0 รายการ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

กรุณาเลือกวิธีเข้าสู่ระบบ