โรงงานหลวงฯ ข้างกล่องน้ำมะเขือเทศ

เผยแพร่เมื่อ 10 มกราคม 2562

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจวิดีโอ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกวิดีโอ

mirror6

ผู้ติดตาม 3 คน

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามรายการ

จุดเริ่มต้นของความอยากรู้เรื่อง “โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป” นั้นมาจากการอ่านข้างกล่องน้ำมะเขือเทศ(ดอยคำ) แล้วพบว่าน้ำมะเขือเทศกล่องนี้ผลิตที่ โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (แม่จัน) ด้วยความอยากรู้ว่า ทำไมถึงเรียกว่า โรงงานหลวงฯ จึงหาข้อมูลจากเว็ปไซต์บ้าง อ่านหนังสือบ้าง ดูรายการสารคดีต่างๆ พอได้ทราบที่มาที่ไปเลยอยากนำมาแบ่งปันกันค่ะ

image-1

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๒ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้จัดตั้งโครงการหลวง ซึ่งขณะนั้นมีสถานะเป็นโครงการตามพระราชดำริ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎร รวมทั้งการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า ทำไร่เลื่อนลอย ลดการทำไร่ฝิ่นและพืชเสพย์ติดในภาคเหนือ ตลอดจนป้องปรามการขยายพื้นที่สีชมพูในภาคอีสาน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาว แต่พื้นที่ส่งเสริมนั้นอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองและแหล่งรับซื้อ ทำให้เกิดปัญหาตามมา เช่น การถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา, บางช่วงฤดูจะมีผลผลิตที่ล้นตลาด เป็นต้น ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้ง ”สหกรณ์ชาวเขา” และ “โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป” แห่งแรกขึ้น จึงเป็นที่มาของ “โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป”นั่นเอง

image-2

ในเวลาต่อมา โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ถือกำเนิดขึ้นอีก ๓ แห่ง ทุกแห่งล้วนแล้วแต่สร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่ใกล้เคียงกัน คือ รองรับผลผลิตก่อนที่จะพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรธุรกิจเต็มรูปแบบ ดูแลครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการผลิต แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการจัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า “ดอยคำ” ปัจจุบัน “โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป” มี 4 แห่ง โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) จ.เชียงใหม่ มีสายการผลิตสำคัญ ๖ สายการผลิต ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กระป๋อง ขวดแก้ว อบแห้ง น้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์แช่แข็ง และน้ำผลไม้เข้มข้น โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๒ (แม่จัน) จ.เชียงราย มีสายการผลิตสำคัญ เช่น น้ำผลไม้พร้อมดื่ม ผลไม้แช่แข็ง และ แป้งถั่วเหลือง

image-3

โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) จ.สกลนคร มีสายการผลิตสำคัญ ได้แก่ สายการผลิตมะเขือเทศเข้มข้น ผลไม้อบแห้ง น้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง และข้าวกล้องบรรจุถุง โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๔ (ละหานทราย) จ.บุรีรัมย์ (อยู่ระหว่างปรับปรุง)

โรงงานหลวงฯ ไม่ใช่แค่เพียงดำเนินการตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมด้านเกษตรกรรมเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความอยู่ดี กินดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ดังคำขวัญที่ว่า “โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน”

ขอเชิญติดตามชมร้อยเรื่องเมืองไทย ตอน “โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่๑” ได้ที่ https://mirror6.com/videos/2000045

แหล่งข้อมูล : http://www.doikham.co.th/

กด enter ที่แป้นพิมพ์หรือปุ่ม 'ส่ง' เพื่อส่งความคิดเห็น
0 / 120
ความคิดเห็น 0 รายการ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

กรุณาเลือกวิธีเข้าสู่ระบบ