# ชาติพันธุ์

11 วิดีโอ
thumbnail

อาข่า

กระจกหกด้าน

4 กันยายน 2560ดู 22 ครั้ง
thumbnail

ไทพวน

กระจกหกด้าน

25 กรกฎาคม 2560ดู 9 ครั้ง
thumbnail

ไทใหญ่

กระจกหกด้าน

19 พฤษภาคม 2560ดู 11 ครั้ง
thumbnail

มานิ

กระจกหกด้าน

28 เมษายน 2560ดู 27 ครั้ง
thumbnail

ม้ง

กระจกหกด้าน

20 กุมภาพันธ์ 2560ดู 7 ครั้ง
thumbnail

กูย

กระจกหกด้าน

23 มกราคม 2560ดู 12 ครั้ง

กรุณาเลือกวิธีเข้าสู่ระบบ