ไทพวน

เผยแพร่เมื่อ 25 กรกฎาคม 2560

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจวิดีโอ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกวิดีโอ

กระจกหกด้าน

ผู้ติดตาม 113 คน

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามรายการ

"กระจกหกด้าน" ตอน "ไทพวน" ออกอากาศวันที่ 20 ก.ค. 2560 ไทพวนบ้านหาดเสี้ยวมี "ฮีดคอง" หรือจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา ผูกพันความเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษกับความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแบบ...

กด enter ที่แป้นพิมพ์หรือปุ่ม 'ส่ง' เพื่อส่งความคิดเห็น
0 / 120
ความคิดเห็น 0 รายการ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

กรุณาเลือกวิธีเข้าสู่ระบบ