ลูกพระดาบส

เผยแพร่เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2559

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจวิดีโอ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกวิดีโอ

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ผู้ติดตาม 53 คน

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามรายการ

"ศิลปะเฉลิมพระเกียรติ" ออกอากาศวันที่ 13 ธ.ค. 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญาให้กับการพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรทั่วทุกภูมิภาค ทรงเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กับประชาชนทุก...


กด enter ที่แป้นพิมพ์หรือปุ่ม 'ส่ง' เพื่อส่งความคิดเห็น
0 / 120
ความคิดเห็น 0 รายการ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

กรุณาเลือกวิธีเข้าสู่ระบบ