ปราชญ์แห่งน้ำ ตอน1 (บริหารจัดการน้ำ)

เผยแพร่เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2560

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจวิดีโอ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกวิดีโอ

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ผู้ติดตาม 47 คน

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามรายการ

"ปราชญแห่งน้ำ ตอน1" (การบริหารจัดการน้ำ) ออกอากาศวันที่ 1 ม.ค. 2560 เมื่อนิสิตในคณะนิเทศศาสตร์ได้รับมอบหมายให้จัดทำหนังสั้นที่นำเสนอว่า ทำไมในหลวงรัชกาลที่๙ จึงทรงเป็นที่รักของคนไทย แต่ละคนได้แบ่งกลุ่...


กด enter ที่แป้นพิมพ์หรือปุ่ม 'ส่ง' เพื่อส่งความคิดเห็น
0 / 120
ความคิดเห็น 0 รายการ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

กรุณาเลือกวิธีเข้าสู่ระบบ