โครงการหลวง ตอน1 (จากกาแฟสู่ปฐมบทโครงการหลวงปลาน้ำเย็น)

เผยแพร่เมื่อ 11 สิงหาคม 2560

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจวิดีโอ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกวิดีโอ

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ผู้ติดตาม 53 คน

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามรายการ

"โครงการหลวง ตอน1" (จากกาแฟสู่ปฐมบทโครงการหลวงปลาน้ำเย็น) ออกอากาศวันที่ 2 ก.ค. 2560 พื้นที่ภาพเหนือในอดีตเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทยภูเขาที่ปลูกฝิ่น และทำไร่เลื่อนลอย ส่งผลต่อความมั่นคง และสภาพแวดล้อม...


กด enter ที่แป้นพิมพ์หรือปุ่ม 'ส่ง' เพื่อส่งความคิดเห็น
0 / 120
ความคิดเห็น 0 รายการ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

กรุณาเลือกวิธีเข้าสู่ระบบ