โครงการหลวง ตอน3 (พอตโตเบลโล่ที่อ่างขาง)

เผยแพร่เมื่อ 25 สิงหาคม 2560

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจวิดีโอ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกวิดีโอ

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ผู้ติดตาม 57 คน

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามรายการ

"โครงการหลวง ตอน3" (พอตโตเบลโล่ที่อ่างขาง) ออกอากาศวันที่ 16 ก.ค. 2560 หนึ่งในผลิตผลทางการเกษตรที่เพาะปลูกในโครงการหลวงอ่างขางคือเห็ดพอตโตเบลโล่ เกิดขึ้นจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙ ที่ทรงต้องการ...


กด enter ที่แป้นพิมพ์หรือปุ่ม 'ส่ง' เพื่อส่งความคิดเห็น
0 / 120
ความคิดเห็น 0 รายการ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

กรุณาเลือกวิธีเข้าสู่ระบบ