เรณูแดนผู้ไทย

เผยแพร่เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2561

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจวิดีโอ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกวิดีโอ

กระจกหกด้าน

ผู้ติดตาม 132 คน

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามรายการ

กระจกหกด้าน" ตอน "เรณูแดนผู้ไทย" ออกอากาศวันที่ 8 พ.ย. 2561 เดิมตั้งถิ่นฐานในแคว้นสิบสองจุไทก่อนอพยพมาอาศัย อ.เรณูนคร จ.นครพนม ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาหารเน้นข้าวเหนียว ของป่าตามฤดูกาล อุปนิสัยขยัน มัธ...


กด enter ที่แป้นพิมพ์หรือปุ่ม 'ส่ง' เพื่อส่งความคิดเห็น
0 / 120
ความคิดเห็น 0 รายการ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

กรุณาเลือกวิธีเข้าสู่ระบบ