มอญซ่อนรส

เผยแพร่เมื่อ 24 ตุลาคม 2561

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจวิดีโอ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกวิดีโอ

กระจกหกด้าน

ผู้ติดตาม 131 คน

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามรายการ

กระจกหกด้าน" ตอน "มอญซ่อนรส" ออกอากาศวันที่ 25 ต.ค. 2561 รามัญ เม็ง ตะเลง มอญ แม้สิ้นแผ่นดินแต่ไม่เคยสิ้นรสชาติ ยังคงอัตลักษณ์ บ่งบอกความเป็นชาติพันธุ์ไว้อย่างเหนียวแน่น ส่งผ่านผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าต่อเนื่องกันมาจนปัจจุบัน

กด enter ที่แป้นพิมพ์หรือปุ่ม 'ส่ง' เพื่อส่งความคิดเห็น
0 / 120
ความคิดเห็น 0 รายการ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

กรุณาเลือกวิธีเข้าสู่ระบบ