มาฆฤกษ์เดือนสาม

เผยแพร่เมื่อ 26 เมษายน 2556

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจวิดีโอ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกวิดีโอ

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ผู้ติดตาม 48 คน

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามรายการ

"มาฆฤกษ์เดือนสาม" ออกอากาศวันที่ 31 มี.ค. 2556 เดือนสามพระมหากษัตริย์ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ จะทรงประกอบพระราชพิธีมาฆบูชา เช่นเดียวกับพุทธศาสนิกชนทุกภูมิภาคที่ประกอบพิธีบูชาพระพุทธเจ้าในแบบแผนของตน อย่างบ...

กด enter ที่แป้นพิมพ์หรือปุ่ม 'ส่ง' เพื่อส่งความคิดเห็น
0 / 120
ความคิดเห็น 0 รายการ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

กรุณาเลือกวิธีเข้าสู่ระบบ