โลหะศิลป์ร่วมสมัย

เผยแพร่เมื่อ 3 เมษายน 2558

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อถูกใจวิดีโอ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกวิดีโอ

ร้อยเรื่องเมืองไทย

ผู้ติดตาม 57 คน

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามรายการ

"โลหะศิลป์ร่วมสมัย" ออกอากาศวันที่ 8 ก.พ. 2558 เครื่องใช้โลหะของไทย มีอายุสืบเนื่องยาวนานตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุคแรกผลิตด้วยวิธีหล่อจากทองแดงและสำริด ต่อมาในสมัยทวารวดีพบหลักฐานเครื่องประดับทอ...


กด enter ที่แป้นพิมพ์หรือปุ่ม 'ส่ง' เพื่อส่งความคิดเห็น
0 / 120
ความคิดเห็น 0 รายการ

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

กรุณาเลือกวิธีเข้าสู่ระบบ